מתחם סטאר פורט, אשדוד

מתחם לוגיסטי בעורף נמל אשדוד בשטח כולל של 47,000 מ"ר בו לחברה יש זכות הרשאה לשימוש עד לשנת 2037.

במתחם פועלת חברת טבת לוגיסטיקה לאחסון סחורה במבנה שהוקם בשטח של כ 12,000 מ"ר, וכן פעילות לוגיסטית ביתרת המגרש בשטח של כ- 30,000 מ"ר.