mada5-in11
mada5-in1
mada5-in22
mada5-in11

450 מטר משרדים ברמת גמר

45 ש"ח למטר

10 חניות