orain-out1
orain-out2
azur-in1
azur-in12
azur-in11

בניין משרדים בין 5 קומות וחניון תת קרקעי
שטח כולל – 3130 מטר
שטח משרדים – 2730 מטר
חניונים – 400 מטר
28 חניות

שוכרי המשרדים:
חברת ראלקו
חברת ציבורית יבואנית המותג שארפ

חברת נמר
סוכני ביטוח

זברה
מוקד שירותי רכב

איכויות
סוכני ביטוח