multilock
misradim
hadar-ochel
hadar-eshivo-katan

נתונים כללים
מבנה משרדים ותעשיה בין 3 קומות
שטח כולל – 22,800 מטר.
חניות – 300 חניות.

שוכרים עיקריים:
חברת מולטילוק
שוכרת 60% משטח המבנה

חברת די אי אן די תעשיות
שוכרת 10% משטח המבנה

רב בריח איתור לוויני
שוכרת 4% משטח המבנה
יתר הבניין מושכר לחברות שונות