markoni
markoni1
markoni2
markoni3

בניין בן 5 קומות פלוס 2 קומות חניונים
שטח כולל 12,213 מטר
שטח משרדים 7,360 מטר
חניונים 4853 מטר
110 חנויות