omega11
omega22
omega55
omega66
omega44
omega77

בניין בן 4 קומות משרדים וחניונים תת קרקעי
שטח כולל 22,500
שטח משרדים 14,000 מטר
חניונים ומחסנים 8,500 מטר

שוכרי המשרדים :
סלקום 7500 מטר
קוואלקום 6200 מטר
בנק אוצר החייל 310 מטר