בעלי תפקידים

שם תפקיד מס' טלפון מס' פקס
גבי בוגנים מנכ"ל 04-9596766 04-9596767
אורלי מוזס מנהלת לשכת מנכ"ל
מעוז חן משנה למנכ"ל 050-6666069 03-7551775
ליאור סום סמנכ"ל כספים 04-9596766 04-9596767
תומר פלס חשב 04-9596751 04-9596757